Du er her:

Informasjon til elever og foresatte

Klikk for stort bildeSkolens tiltak i pågående smittevernsituasjon - informasjon til elever og foresatte

Skolehverdagen har endret seg brått, men både vi og andre utdanninginstitusjoner har mobilisert for å ivareta elevene best mulig.  Etter grundige prosesser blant lærere og ledere ønsker skolen her å orientere om hvordan vi organiserer undervisningen i tiden som kommer. 

Læringsarbeidet vil følge ordinær timeplan. Lærerne er tilgjengelig for elevgruppene i henhold til denne. Det opprettes et felles fag på It's:learning for hver klasse, med kalenderfunksjon der alle klassens gjøremål synliggjøres for alle deltakerne. Dette sikrer at alle som er tilknyttet klassen får nødvendig oversikt. Kontaktlærere oppretter dessuten eget skype-rom (et nettmøte der inviterte deltakere kan logge seg på) for klassen, som brukes til kommunikasjon mellom elever og lærere. Det opprettes også skyperom for det enkelte fag. Læringsøktene starter med felles informasjon i skyperommet. Da kan faglærer samtidig registrere oppmøte eller fravær.

Tiltakene er laget for å strukturere arbeidsdagen, så alle holder seg i gang. I denne utfordrende situasjonen er det viktig at elevene er aktive deltakere og følger opp det planlagte arbeidet. Da vil det samtidig legges grunnlag for standpunktvurdering i fagene.

Mange av elevene har fått hjelp til ulike problemer allerede. Andre forhold arbeides det fortsatt med, såsom kapasiteten på dataverktøyene våre. I fasen framover vil kommunikasjon mellom elev og lærer være viktig, for å sikre best mulig oppfølging av den enkelte. Faglærer følger opp i enkeltfag, men kontaktlærer eller annen tildelt oppfølgingslærer er den som vil ha ansvaret for den løpende kontakten med elever og foresatte.

Vi ønsker å presisere at elevtjenesten fortsatt er i arbeid, og vil følge opp elever som har behov for deres bistand. De kan kontaktes enten via telefon eller e-post, eller via sentralbordet.

På vegne av skolen ønsker jeg lykke til med et annerledes læringsarbeid – i fellesskap skal vi gjøre det beste ut av denne situasjonen!

Med hilsen

Kim Unstad

rektor