Særemne

Særemnet i norsk er en større oppgave. Den kan leveres skriftlig eller framføres muntlig. Det er læreren din som godkjenner oppgaven, som skal være innenfor læreplanmålene i norskfaget. Men hva skal du skrive om? Det største problemet for mange er å komme på noe de har lyst til å jobbe med, og å formulere ei god problemstilling. Men det er hjelp å få!

Deichmanske bibliotek i Oslo har laget nettsider for deg som jobber med særemnet i norsk (de kaller det fordypningsoppgave). Her er tips til emner i skjønnlitteratur - for eksempel bøker om kjærlighet, om sorg, om dyr - og tips til bøker som er filmatisert. Her finner du også ideer til hvordan du kan jobbe med oppgaven.

Se selv her hos Deichmanske bibliotek.

Stavanger bibliotek Sølvberget har også utarbeidet ei nettside med lenker og tips til særemnet. Her er det mye å hente! Se Sølvberget.

Biblioteket på Senja videregående skole har en innholdsrik blogg med temabank for særemnet.

Nasjonalbiblioteket har scannet mange bøker som du kan lese på PC-en din. Her finner du de fleste klassikerne i norsk litteratur. Gå inn på bokhylla.no.

Tenker du på å skrive om språkhistorie, dialekter eller stedsnavn? Språkrådet har ei nettside hvor du kan finne mye nyttig. Her kan du også finne generell skrivehjelp som rettskriving, nynorsk- og bokmålsordbøker, tegnspråksordbok og mye mer. Språkrådet er verdt å sjekke ut!

I alt skolearbeid er det viktig å ikke gå i plagiatfella. Kopierer du hele eller deler av en oppgave er det juks. Men det er lov å bruke informasjon fra ei bok, ei avis, ei nettside eller ei anna kilde. Det er lov så lenge du oppfører kilden i kildelista. Bruker du direkte sitat i din egen tekst, skal du også vise til kilden i teksten. På nettsida søk og skriv finner du hjelp til kildekritikk og kildelister (referanser), søke- og lesetips med mer.

Vi på skolebiblioteket kan låne eller kjøpe inn bøker og filmer til oppgaven din. Du kan diskutere valg av oppgave med oss, og høre om vi har tips til hvilke bøker du kan bruke.