Ekspedisjon - kontor

Ekspedisjonene er åpne fra 08:00 - 16:00 på skoledager.

I elevfrie perioder mellom kl. 08:00 - 15:30. 

  • Skoleskyss
  • Skolebevis
  • Lån/stipend
  • Vitnemål/kompetansebevis
  • Generell veiledning/informasjon