PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPT vgo) skal sørge for at ungdom (elever, lærlinger og lærekandidater) i videregående opplæring får et tilbud om rådgivning i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter. 

PPT vgo utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven bl.a i forhold til

  • Rett til prioritert inntak

  • Rett til spesialundervisning

  • Rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen

  • Rett til utvidet opplæringstid (fjerde og femte skoleår)

  • Rett til søknad om fritak for vurdering i fremmedspråk

 

Henvisning PPT

Elever, foreldre eller skole kan ta kontakt med PPT vgo. 

PPT har taushetsplikt. Ved behov for kartlegging/utredning må henvisningsskjema, samtykke og pedagogisk rapport være fylt ut og underskrevet. Dette leveres kontoret ved skolen.


Samarbeidsparter

PPT vgo samarbeider ved behov med en rekke instanser. Samarbeid med andre er alltid basert på samtykke fra elevene. 

Vest-Lofoten vgs:

PPTs kontortid er 08:00 - 15:30


Åse Andreassen

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Tlf: 756 54 557/ 915 70 038

asean@vgs.nfk.no

Kontaktpersoner

Pedagogisk psykologisk rådgiver