Rådgiverne på Vest-Lofoten videregående skole

Vest-Lofoten videregående skole har 3 rådgivere. 

 

Rådgivere er:

Turid Vian, ansvar for BA, EL,  HO, RM og ID

Wenche Bolle, ansvar for ST/PÅ, NA og TP 

Tone Vian, ansvar for MI

 

Alle rådgiverne har kontortid oppslått på døren og tar gjerne imot elevene.

 

Rådgiverne kan også kontaktes på telefon eller e-post.

 

Turid Vian

Wenche Bolle 

Tone Vian 

Tlf 756 54563

Tlf 756 54564

Tlf 756 54582

E-post: turvia@vgs.nfk.no

E-post: wenbol@vgs.nfk.no

E-post: tonvia@vgs.nfk.no 

 

Rådgiverne har som hovedoppgaver å veilede elevene ved valg av fag og linjer, og gi informasjon om utdanning og yrker.

Sammen med kontaktlærer kan rådgiver gi hjelp og råd i spørsmål av faglig art eller mer personlig karakter, og kan formidle kontakt med ulike hjelpeinstanser utenfor skolen, samt hjelpe til ved søknader.

Kontaktpersoner

Rådgiver / lærer
Rådgiver/lærer
Adjunkt