Skolehelsetjeneste

Tove Westgaard og Heidi Andreassen er ansatt som helsesykepleiere ved Vest-Lofoten videregående skole og har kontor i 1.etg på nyskolen

Elever og foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier Tove Westgaard på mobil 477 66154, eller  e-post: tovwes@vgs.nfk.no, og Heidi Andreassen på 962 29676, e-post: heidi.andreassen@vestvagoy.kommune.no

Hva gjør helsesykepleier?

Helsesykepleier skal jobbe forebyggende, dvs hindre at elevene blir syk/ skader seg, eller hindre at foreliggende sykdom/skade utvikler seg, gjennom å hjelpe eleven på en hensiktsmessig måte.

For å oppnå dette jobber helsesykepleier på tre plan

  1. Undervisning.

  2. Kartlegging av helsetilstand for grupper av elever, for eksempel gjennom spørreskjema og evt. innkalling til samtale. Oppfølging etter funn.

  3. ”Åpen dør” – dvs at elevene selv tar kontakt for å få hjelp til å forebygge eller løse et problem. Problemet trenger ikke å være av fysisk art, men kan like gjerne dreie seg om angst, depresjon, konsentrasjonsvansker, konflikter, kjærlighetssorg osv. Helsesykepleier gir råd og veiledning og hjelper  eleven videre til andre hjelpeinstanser ved behov.

For å løse oppgavene på best mulig måte samarbeider helsesykepleier med foreldre, med  flere kommunale instanser, med fastleger, barne- og ungdomspsykiatrien, voksen- psykiatrien, med lærere, klassestyrere og rådgivere, med skolens administrasjon osv.

Helsesykepleier har taushetsplikt, og alt samarbeid skjer med elevens samtykke.

Helsesykepleier-tjenesten er gratis.

Helsesykepleier kan ta blodprosenten, blodtrykk, urinprøve for å fastslå urinveisinfeksjon, graviditetstest, gi prevensjonsveiledning  samt skrive resept på p-piller.

Helsesykepleier har gratis kondomer.

 

Velkommen til et godt samarbeid – til ditt beste!

Kontaktpersoner

Helsesøster