Fravær i videregående opplæring

Husk at også fraværet ditt føres på vitnemålet fra videregående. Usikker på hvilke rettigheter du har? Kan man stryke fravær, og påvirker fraværet karakterene?

Regler


Info ang fravær skolestart 2019:

Fraværsgrensen og trafikkopplæring

Det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø). Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringene trer i kraft fra 1. august 2019.