Studieleder informerer spesielt om yrkesfag

På denne siden er det samlet en del informasjon fra studieleder. Dette er informasjon som gjelder elever på yrkesfaglige studieprogram spesielt.

Når du skal skaffe deg lærlingeplass etter vg2:

Her spiller Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten en viktig rolle.
 

Deres oppgaver er blant annet:

•  Å formidle lærlingeplasser i vårt distrikt. Mange elever skaffer seg imidlertid plass selv, via kontakter o.l.

•  Setter opp kontrakt mellom lærling - bedrift og opplæringskontoret.

•  Følger opp lærlingen i læretiden, gjerne hver annen mnd.

•  Melder lærlingen opp til fagprøven når tiden er inne.