Kvalitetssikringssystemet (KS-systemet)

Klikk for stort bilde

Organiseringen av opplæringen ved Vest-Lofoten videregående skole er dokumentert gjennom skolens ledelsessystem for kvalitet. Skolens ledelsessystem for kvalitet er godkjent etter ISO 9001:2015.

Skolen har mange støttedokumenter som brukes i det daglige for å sikre lik praksis/behandling av elevene.

Gjennom skolens ledelsessystem for kvalitet, har alle elever mulighet til å komme med forslag til forbedring.

Informasjon om systemet blir gitt ved alle elever ved skolestart.