Viser til nye anbefalinger fra Regjeringen som setter videregående skoler og ungdomsskoler på rødt nivå.