Fra 27. april åpnes videregående skoler for yrkesfagelever på 2. trinn og elever på 3. trinn som følger yrkesfaglig løp i skole. Disse elevene skal få undervisning på skolen i de fagene der læringen ikke kan skje hjemmefra, altså praktisk opplæring i programfagene. Etter dette er planen at stadig flere utdanningsløp skal åpnes opp for undervisning på skolen, men datoer for dette er ikke klare enda. 

 

Regjeringen har bestemt at alle skriftlige eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. 

Når det gjelder muntlig, praktisk-muntlig og praktisk eksamen er det fortsatt ikke tatt noen beslutning. Denne vil komme på et senere tidspunkt. 

Det er heller ikke tatt noen beslutning på hva som skjer med privatisteksamen.

Vi presiserer at opplæringen fortsetter som før selv om skriftlig eksamen er avlyst, alle elevene skal ha standpunktkarakter som skal danne grunnlaget for vitnemålet. 

Alle elevene vil få vitnemål etter skoleslutt. 

 

Myndighetene har forlenget smitteverntiltakene til og med 13. april. Som tidligere besluttet av fylkeskommunen vil skolen fortsatt være stengt og dagens organisering av undervisningsopplegget fortsette fram til påskeferien.

Skolens tiltak i pågående smittevernsituasjon - informasjon til elever og foresatte