Informasjon om oppstart for elevene - vi gleder oss til å få dere tilbake!

Klikk for stort bildeVi har prøvd å forberede oss så godt vi kan på å ta i mot elevene igjen, men er helt avhengig av hjelp fra elevene til smitteverntiltak. Alle må være nøye med håndvask, bruk av håndsprit der vann og såpe ikke er tilgjengelig. Hold avstand, minimum 1 meter hele tiden. Pultene i klasserommene er satt opp slik at kravet til avstand er innfridd, og vi ber alle elevene innstendig om å la pultene stå slik de er satt opp! Det er viktig at elevene forholder seg til beskjeder som blir gitt av ansatte, så vil nok dette gå bra. 

Alle skal i dag ha fått informasjon om plan for oppstart fra hver avdeling. 

Er det noen spørsmål, kan ledere kontaktes:

Rektor: Kim Unstad, 482 40458

Avdelingsleder studiespesialiserende: Steinar Horn, 481 95958 eller Geir Selnes, 958 64909

Avdelingsleder idrettsfag og helse og oppvekstfag Anette Z. Tryggstad, 915 98993

Avdelingsleder bygg og elektro: Sten Kolloen, 950 39280

Avdelingsleder naturbruk og maritime fag: Kenneth Eliassen-Winje, 481 39036 

Avdelingsleder minoritetsspråklige: Lars Helbostad, 481 52386

Avdelingsleder restaurant- og matfag: Geir Selnes, 958 64909

Avdelingsleder særskilt tilrettelagt opplæring: Nina Rosø, 957 43055