Nå skal elevene tilbake igjen!

Klikk for stort bildeAlle skoleelever skal tilbake til skolen i løpet av neste uke (uke 20). Ikke alle vil starte samtidig. 

Ledelsen arbeider med planlegging og tilrettelegging for undervisning på skolen, med utgangspunkt i retningslinjer for smittevern. Følgende plan gjelder: De elevene som allerede er inne i skolen fortsetter som før. Elever med særskilte behov i egen gruppe møter på mandag. Elever i grunnskoletilbud for minoritetsspråklige og innføringsklasser (MI) møter på tirsdag. De øvrige elevene vender gradvis tilbake til skolen fra og med onsdag. Det vil komme nærmere beskjed til disse i løpet av mandag. Inntil videre fortsetter opplæringen som i dag, på digitale flater.

Vi oppfordrer de som kan til å benytte alternativ transport til og fra skolen, så det ikke blir for mange på skolebussen. 

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Pressemelding fra regjeringen om åpning av skolene 

Dette sier skoleeier om åpning av skolene