Rektor hilser 3.april 2020

Klikk for stort bilde 

Så var det omsider helg og for de fleste en velfortjent påskeferie. Jeg ønsker å takke elever og ansatte, som har vist velvilje og omstillingsevne i ei utfordrende tid! Hva som skjer etter påske vet vi ikke før onsdag i neste uke. Bruk ferien til å koble av og lade opp! Ta vare på dere selv og hverandre. God påske!

 

Med vennlig hilsen Kim Herulf Unstad, rektor