Finn fram

Her er Vest-Lofoten videregående skole:

Her finner du Lofoten maritime sikkerhetssenter og skolens kaianlegg med øvingsfartøy: