Du er her:

Informasjon før skolestart

Velkomstbrev til elever (PDF, 202 kB) 

Registreringsskjema  (PDF, 290 kB)

Skolebevis 

Viktig informasjon til elever som skal begynne på Vg1 naturbruk 

Informasjon om yrkesfaglig fordypning - opplæring i bedrift 

Informasjon om VIP makkerskap til elever (PDF, 2 MB)

Informasjon om VIP makkerskap til foresatte (PDF, 2 MB)

Tilbudet du takket ja til

Vest-Lofoten videregående skole har i alt ni ulike utdanningstilbud, i tillegg har skolen et opplærings- og utviklingssenter. Les mer om studiet.

Leie av Pc-er og læremidler. 

For å gjøre utleveringen av elev-PC og læremidler så smidig som mulig, har Nordland fylkeskommune laget en egen skjemaløsning for digitalt signere og betaling for PC- og læremiddelordning.

nfk.no/elevavtale

Leieavtale for NYE Vg2 og Vg3 elever

Elevbetaling (PDF, 88 kB)

Stipend og studielån

 

Informasjon om skoleskyssordninger og henvisning til reglementet og søknadskjema:

Brukermanual for søknad for skoleskyss. (PDF, 2 MB)

Søke skoleskyss

Søknad om skysstilskudd (PDF, 213 kB)

Skoleskyssreglement 

Kontaktpersoner

Rektor