Tilbud for minoritetsspråklige

Klikk for stort bilde

Vestvågøy har etterhvert fått innbyggere fra mange land og med mange ulike språk. Minoritetsspråklig ungdom i alderen 16-20 år har siden 2001 hatt et tilbud om grunnleggende kvalifisering ved Vest-Lofoten videregående skole. Vi har nå fått fornyet kontrakt med Vestvågøy kommune for perioden 2015-2018.

Denne elevgruppa representerer en stor og viktig ressurs. Elevene kommer fra mange ulike land, og innehar kunnskap og erfaringer som vi ønsker flere skal få del i. Ikke minst gjelder dette lærere og elever i den videregående skolen, men også skoleverket og lokalsamfunnet forøvrig. 

 

Kvalifisering i norsk med samfunnsfag.

En forutsetning for at minoritetsspråklige skal få utdanning/ jobb, er at de lærer norsk og får kunnskap om det norske samfunnet. Vi gir tilpasset norskopplæring, ut fra elevenes skolebakgrunn. Målet med denne opplæringa er å gi elevene mulighet til å ta Språkprøven, og kvalifisere dem til videre utdanning/arbeid.