Oppfølgingstjenesten (OT) for ungdom

Du som har fullført grunnskolen, har rett til tre års heltids videregående opplæring. Retten må normalt tas ut innen 5 år etter at du er ferdig med grunnskolen, og innen 6 år når du får opplæring helt eller delvis i lærebedrift. I noen tilfeller kan retten utvides.

 
OT i Lofoten har kontor ved Vest-Lofoten videregående skole
 
OT-koordinator er Vigdis Unstad
 
Mobiltelefon: 976 02 556
 

Hva er oppfølgingstjenesten? 

Oppfølgingstjenesten er for deg som
 • ikke søker om skole- eller læreplass
 • ikke tar imot skole- eller læreplass
 • ikke er i varig arbeid
 • slutter på skolen eller som lærling i løpet av skoleåret
 

Hva kan OT gjøre for deg?

OT gir veiledning og rådgivning og hjelper deg med dine planer for videre opplæring/utdanning
OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser og kan gi tilbud om:
 • Delkurselevplass
 • Hospitantplass
 • YOU (Yrkes og utdanningsveiledning/karriereplanlegging)
 • Ulike kurs
 • Plass i et OT-prosjekt (OTP). OTP er en organisert gruppe der det skreddersys et tilbud med kombinasjon av arbeid og opplæring. I tillegg til faglig oppfølging får du muligheten til å prøve ut yrker før du bestemmer deg for studieprogram.
OT samarbeider med NAV om arbeidstilbud, praksisplass eller arbeidstrening.
OT følger opp ungdom som har fått et tilbud.
 

Hvem står bak oppfølgingstjenesten?

Det er fylkeskommunen som har hovedansvar for oppfølgingstjenesten (OT), men tjenesten bygger på et samarbeid mellom de instanser som har et ansvar for tilbud til ungdom.
Opplæringssenteret i fylkeskommunen og en OT-koordinator i hvert skoleområde har et spesielt ansvar for tjenesten. Disse samarbeider nært med bl.a.
 • Rådgivere og lærere i videregående skole
 • Arbeidsformidlingen
 • Opplæringskontor
 • Den kommunale barneverntjenesten, sosial- og helsetjenesten
 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
 • Barne -og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Voksenpsykiatrien (VOP)
 • Grunnskolen