Byggfag ved Vest-Lofoten Videregående skole

Klikk for stort bilde

Vest-Lofoten videregående skole har hatt programområde for byggfag siden midten av 70-tallet. Vi er derfor en avdeling med lang erfaring. Velkommen til oss!

ET GODT MILJØ Elevene på byggfag skryter av at de har et godt miljø. Det er mye praktisk arbeid på byggfag, noe som krever samhandling og god lagånd. Elevene og lærerne må arbeide tett sammen og det øker motivasjonen blant elevene.

Opplæringen omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.  

Opplæring i felles programfag i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Opplæringen skal legge grunnlag for sikring av materielle verdier og bidra til bærekraftig bruk av naturressurser.
Felles programfag skal fungere som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og danne grunnlag for videre valg av utdanning og yrker. Felles programfag skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid. Videre skal opplæringen bidra til allmenndanning og legge grunnlag for livslang læring.
 
Alle elever på byggfag må betale en egenandel for utstedelse av kursbevis etter kurs i varmearbeider på kr 300,-.