Elektrofag ved Vest-Lofoten videregående skole

Søker du spenning?

Velg elektro! Linja for deg som liker praktiske utfordringer. Et utmerket valg for både jenter og gutter.

 

Søker du spenning? Velg elektro! Linja for deg som liker praktiske utfordringer. Et utmerket valg for både jenter og gutter.

            Vg1 Elektrofag     Vg2 Elenergi     

Godt miljø!
Programområdene for elektrofag holder til i nyskolen som ble åpnet i desember 2019. Det lave elevtallet gjør at forholdet mellom ansatte og elever blir tettere og det sosiale miljøet blir godt.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Opplæringen i elektrofag skal legge vekt på oppleving, refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til de elektriske systemene. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Videre skal samarbeid, serviceinnstilling og evne til å kommunisere med brukere, supportpersonell og kolleger ivaretas. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.  

På Vg1 skal opparbeidelse av grunnleggende planleggingskompetanse, systemforståelse og utvikling av læringsstrategier i virkelighetsnære, tverrfaglige læringsoppdrag danne grunnlag for videre fordypning og spesialisering på Vg2, og fungere som byggesteiner for en livslang læringsprosess.

Alle elever på elektro må betale egenandel for leie av verktøy på kr 600,- Beløpet vil bli fakturert av skolen i løpet av skoleåret. 

Kontaktpersoner

Pedagogisk leder