Helse- og oppvekstfag ved Vest-Lofoten videregående skole

Klikk for stort bilde

Det er stor etterspørsel etter deg med utdanning innen helse- og oppvekstfag, og behovet vil bare øke i årene som kommer. Det vil alltid være bruk for deg!

 

        Vg1 Helse- og oppvekstfag       Vg2 Helsearbeiderfag 

Opplæringen i felles programfag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene. For å fremme helse både for den enkelte og for samfunnet som helhet skal helse- og sosialfagene gi kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer og arbeidsmiljø.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.  

Når du velger yrker innen helse- og oppvekstfag, får du mulighet til å arbeide med ulike områder innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren . Du kan velge yrker innenfor hjemmebaserte tjenester, sykehus, ambulanse, syke og aldershjem, barnehage, legekontor, tannlegekontor, apotek, fotklinikker, hudklinikker og som renholdsoperatør.

Elevene betaler kostpenger til skolen for den maten som lages og spises på skolen på kr 200,- pr. halvår. Beløpet faktureres av skolen.