Vg1 Helse- og oppvekstfag

Klikk for stort bilde

Inntakskrav
Norsk grunnskole eller tilsvarende

Vg1 helse- og oppvekstfag skal bidra til at samfunnet har tilstrekkelig kompetanse i helse- og oppvekstsektoren. Programfagene skal bidra til at aktiviteter som fremmer mestring, utvikling og helse, blir tatt i bruk i yrkesutøvingen. Programfagene skal videre bidra til å utvikle praktiske ferdigheter, evne og vilje til kontinuerlig kvalitetsforbedring og bevissthet om profesjonelt arbeid og service. Programfagene skal gi grunnlag for helsefremmende arbeid med menneske i ulike livssituasjoner i et samfunn i endring. 

Vg1-kurset helse- og oppvekstfag danner grunnlag for flere ulike Vg2-kurs og fagbrev.  

Det brukes metoder på kunnskapssøking som IKT, ekskursjoner, foredrag, eksperimentering, m.m.  

Fellesfag

  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag 
  • Kroppsøving

Programfag

Yrkesfaglig fordypning 

På Vg1-nivå er det satt av 6 timer i uken der du kan fordype deg i et eller flere av lærefagene som inngår i dette utdanningsprogrammet. Du kan også fordype deg i fellesfag som inngår i studiene for å oppnå generell studiekompetanse.

Vg1 Helse- og oppvekstfag skal gi grunnlag for utdannelse i totalt 9 fag. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.