Maritime fag ved Vest-Lofoten videregående skole

Klikk for stort bilde

Mulighetene er mange! Fellesnevneren for de maritime yrkene er selvstendighet, frihet, fortløpende oppdatering av kunnskap som gjør deg stadig mer verdifull - og virkelig spreke arbeidsdager.

Maritime fag tilhører egentlig på programområde for teknologi- og industrifag, men har nær tilknytning til fag vi ellers tilbyr på naturbruk og Nordland fagskole Lofoten maritime. Maritime fag rekrutterer fra både Vg1 teknologi- og industrifag og Vg1 elektro og datateknologi. 

Matrosen jobber ombord på skip. Arbeid i forbindelse med ankomst og avgang fra havn i tilknytning til sikker drift av skipet med tilhørende systemer, generelt vedlikehold, vakttjeneste, laste- og losseoppgaver og brovakthold er matrosens viktigste oppgaver.

Motormannen kan jobbe i skipsbransjen eller mekanisk industri.  Sentrale arbeidsoppgaver er vedlikehold knyttet til maskineri med tilhørende systemer, vakttjeneste, grunnleggende bruk av teknisk tegning og flytskjema, bruk av verktøy, sveiseutstyr og måleutstyr som er typisk for vedlikehold av skipsmaskineri.  

For både matros og motormann gjelder krav til sikkerhetsopplæring og dokumentasjon iht. STCW-konvensjonen.

  • Opplæring med utgangspunkt i dagens handelsflåte
  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Drift og operasjon
  • Skipstekniske tjenester  
  • Brovakthold/vakttjeneste
  • Allmenne fag
  • Perioder med utplassering på handelsfartøy
  • Bestått Vg2 gir grunnlag for å gå ut i lære som enten matros eller motormann, for så å ta fagbrev etter to år. Mulighetene for å få læreplass er store dersom du er arbeidsvillig. Etter bestått Vg2-kurs kan du også ta et påbyggingsår for å få generell studiekompetanse.

Det stille strenge krav til syn, hørsel og allmenn helsetilstand, og godkjent helseattest (fra autorisert sjømannslege) kreves av alle lærlinger. Dette bør elevene skaffe seg før høstferien. 

Elevene på Vg2 maritime fag kan påregne inntil kr 3000,- i eksamen/sertifikatutgifter ifb med frivillige kurs som gis i løpet av skoleåret. Dette vil bli fakturert av skolen.