Vg2 maritime fag

Klikk for stort bilde

Inntakskrav
Vg1 Teknikk og industriell produksjon eller Vg1 Elektrofag. 

Opplæringen på Vg2 omfatter fellesfag og programfagene dokumentasjon og kvalitet, drift og operasjon, skipstekniske tjenester, programfag til valg (dekk/maskin) og yrkesfaglig fordypning.

VG2-kurset danner grunnlag for fagbrev som matros og motormann. Fordelingen av matros/motormann skjer etter skolestart. Det er viktig at du har gjort deg noen tanker om hvilken fordypning du ønsker før skolestart. 

Fellesfag

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag 
  • Kroppsøving

Programfag

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Drift og operasjon
  • Skipstekniske tjenester  
  • Dekk/maskin

Yrkesfaglig fordypning   
Beskrivelse av yrkesfaglig fordypning, se nedenfor 

Beskrivelse av felles programfag

 

DOKUMENTASJON OG KVALITET
Programfaget omfatter bruk av rutiner og systemer som grunnlag for drift, operasjon og tekniske tjenester. Det dreier seg også om internasjonale og nasjonale instanser som styrer maritim virksomhet. Programfaget omfatter HMS-forskrifter og hvordan en forebygger skadelige utslipp. Nødprosedyrer, registrering, avviksrapportering og sikkerhetsopplæring er en del av faget. I faget gis det også grunnleggende sikkerhetsopplæring.

DRIFT OG OPERASJON
Programfaget omhandler drift av skip, vedlikeholdsarbeid, lasting/lossing og sikker bruk av tauverk er sentrale deler av faget.

SKIPSTEKNISKE TJENESTER
Programfaget omfatter bruk av verktøy og spesialutstyr for vedlikehold og reparasjoner. Faget dreier seg også om skipet som produksjonsenhet og hvordan alle systemer fungerer etter sin hensikt.

VALGFRITT PROGRAMFAG (dekk/maskin)
Her velger elevene enten programfaget dekk eller maskin.

YRKESFAGLIG FORDYPNING 
På Vg2-nivå er det satt av 9 timer i uken der du kan fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Ved Vest-Lofoten videregående skole samler vi opp timene i YFF og gir elevene mulighet til å prøve seg i bedrift i en sammenhengende periode.