Naturbruk ved Vest-Lofoten videregående skole

Klikk for stort bilde

Hvis du er interessert i naturen, har praktisk handlag, kan samarbeide med andre og liker å arbeide ute under varierende natur og klimaforhold...

Da er naturbruk noe for deg!

 

             Vg1 Naturbruk           Vg2 Fiske og fangst

Naturbruk er et allsidig utdanningsprogram som passer for deg som er opptatt av natur og miljø og ønsker et yrke i kontakt med naturen eller en studiekompetanse basert på praktisk naturkunnskap. Naturbruksutdanning tilbyr en inspirerende blanding av teori og praksis på spennende skoler på lag med naturen.

Naturbruk gir deg grunnleggende kunnskap om planter, fisk og dyr, om arbeid i naturbruksyrker og om sammenhengene i naturen. Som elev på naturbruk kan du velge mellom BLÅ eller GRØNN retning på Vg1. Grønn retning betyr at du har mest teori og praksis knyttet til fjøs, stall og oppdrettsanlegg. Blå retning betyr at du har mest teori og praksis knyttet til oppdrettsanlegg og fiskefartøy.

Opplæringen i felles programfag for naturbruk skal legge til rette for at den enkelte skal få en første innføring i arbeid innen naturbruksyrker. I dette ligger mulighet til å utvikle praktiske ferdigheter og innsikt i prosesser som inngår i naturbaserte produksjoner og aktiviteter. Forståelse for bærekraftig utvikling, for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet, skal være grunnleggende for opplæringen.

I løpet av skoleåret vil det bli avviklet grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk for alle elever som velger blå naturbruk. Kurset arrangeres ved skolens sikkerhetssenter og er gratis for elevene. Hvis noen av ulike årsaker ikke kan delta på dette, må det fremlegges legeerklæring på dette.