Restaurant- og matfag ved Vest-Lofoten videregående skole

Klikk for stort bilde

Er du interessert i matlaging og trives i et hektisk miljø? Er du kreativ og har godt håndlag? Da er restaurant- og matfag det rette for deg!

 

    Vg1 Restaurant- og matfag
 

Opplæringa i restaurant- og matfag skal medvirke til å utvikle evne til å velge og vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder og måltid. Opplæringa skal òg gjøre sitt til at den enkelte skal kunne kommunisere om faglige spørsmål, være serviceorientert og arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer.

Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig. Felles programfag skal være yrkesrelaterte og forberede for utdanning fram til fagbrev eller svennebrev i et yrke og, legge grunnlag for livslang læring.

Elevene betaler kostpenger til skolen for den maten som lages og spises på skolen med kr 900,- pr. halvår. Beløpet faktureres av skolen.