Vg1 restaurant- og matfag

Klikk for stort bildeInntakskrav: 

Norsk grunnskole eller tilsvarende 

Vg1 restaurant- og matfag handler om å forstå mat og drikke som kulturbærere og er viktig for identiteten til den enkelte. Programfagene gir elevene grunnleggende kunnskap om ulike produksjonsmetoder, om mattrygghet og om salg av varer og tjenester i tråd med de behov kundene har. Programfagene skal være med på å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidarer og dekke det framtidige behovet for arbeidskraft i restaurant- og matbransjen.

Vg1 restaurant- og matfag gir grunnlag for et mangfold av yrker. 

Fellesfag

  •  Engelsk
  •  Matematikk, praktisk eller teoretisk
  •  Naturfag 
  •  Kroppsøving

ProgramfagYrkesfaglig fordypning
På Vg1-nivå er det satt av 6 timer i uken der du kan fordype deg i et eller flere av lærefagene som inngår i dette utdanningsprogrammet. Du kan også fordype deg i fellesfag som inngår i studiene for å oppnå generell studiekompetanse.