Vg1 Restaurant- og matfag

Klikk for stort bilde

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende

Opplæringen på Vg1 omfatter fellesfag og programfagene bransje, fag og miljø, kosthold og livsstil, råstoff og produksjon og yrkesfaglig fordypning.

Vg1-kurset restaurant- og matfag danner grunnlag for flere ulike Vg2-kurs og dertilhørende fagbrev.  

Fellesfag 

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk, praktisk eller teoretisk
  • Naturfag 
  • Kroppsøving

Programfag  

Bransje, fag og miljø

  • Kosthold og livsstil
  • Råstoff og produksjon

Yrkesfaglig fordypning  
Beskrivelse av yrkesfaglig fordypning 

Totalt minimum 35 timer/uke

Beskrivelse av felles programfag

BRANSJE, FAG OG MILJØ 
Programfaget handler om sammenhengen mellom de ulike fagene innen restaurant- og matbransjene og yrkesutøving. Videre inngår yrkesetikk og holdninger som fremmer et godt arbeidsmiljø. God kommunikasjon, service og forståelse av ansvaret som ligger i å lage og tilby mat og drikke til andre, er viktige tema. I tillegg handler programfaget om det ansvaret bransjene har for det ytre miljøet.

KOSTHOLD OG LIVSSTIL
Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil, helse og kosthold, også med utgangspunkt i tilrådinger fra helsestyresmaktene. I tillegg inngår emnet mat og drikke som kulturbærer i et flerkulturelt samfunn og i et internasjonalt perspektiv.

RÅSTOFF OG PRODUKSJON
Programfaget omfatter både bruk og behandling av de mest brukte råvarene i restaurant- og matfagene og grunnleggende trening i ulike produksjonsmetoder og -prosesser, matlaging, omsetting og servering. Kunnskap om behandling av råvarer, mat og drikke i samsvar med lover og forskrifter er sentralt i programfaget. I tillegg er hygiene og mattrygghet i alle ledd viktige tema for å sikre god kvalitet og forebygge matbårne sykdommer.

YRKESFAGLIG FORDYPNING
På Vg1-nivå er det satt av 6 timer i uken der du kan fordype deg i et eller flere av lærefagene som inngår i dette utdanningsprogrammet. Du kan også fordype deg i fellesfag som inngår i studiene for å oppnå generell studiekompetanse.