Vg2 Kokk og servitør

Klikk for stort bilde

Inntakskrav

Vg1 restaurant- og matfag

Opplæringen på Vg2 omfatter fellesfag og programfagene kosthold, ernæring og helse, råvarer og produksjon, servering, bransje og miljø og yrkesfaglig fordypning.

Vg2 Kokk og servitør gir grunnlag for fagbrev som institusjonskokk, kokk og servitør.

Fellesfag

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag 
  • Kroppsøving

Programfag 

Kosthold, ernæring og helse

  • Råvarer og produksjon
  • Servering, bransje og miljø 

Yrkesfaglig fordypning  
Beskrivelse av yrkesfaglig fordypning, se nedenfor eller læreplan for Kunnskapsløftet  

Totalt minimum 35 timer/uke  

Beskrivelse av de felles programfagene

KOSTHOLD, ERNÆRING OG HELSE
Programfaget handler om sammenhengene mellom kosthold, ernæring, levevaner og folkehelse. Mat og drikke som kulturbærer står sentralt. Programfaget omfatter også mat til ulike grupper og kost- og menyplanlegging i tråd med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter.

RÅVARER OG PRODUKSJON
Programfaget dreier seg om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer. Programfaget omfatter også gjeldende regelverk for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke, etisk forsvarlig produksjon, god ressursutnyttelse og økonomisk forståelse.

SERVERING, BRANSJE OG MILJØ
Programfaget handler om servering, salg, service, kommunikasjon og etikk. Det handler også om økonomisk forståelse og det ansvaret som ligger i å selge og servere mat og drikke. Arbeidsmiljø og bedriftenes ansvar for det ytre miljøet inngår.

YRKESFAGLIG FORDYPNING 
På Vg2-nivå er det satt av 9 timer i uken der du kan fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.