Vg1 Studiespesialisering

Klikk for stort bilde

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende

Opplæringen på Vg1 omfatter bare fellesfag.

Vg1-kurset danner grunnlag for opptak på Vg2 realfag og/eller Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi.
 
Fellesfag
(30 timer/uke) 
  • 4 Norsk
  • 2 Kroppsøving
  • 4 Fremmedspråk, nivå I eller II*
  • 5 Engelsk
  • 5 Matematikk, praktisk eller teoretisk
  • 5 Naturfag
  • 2 Geografi
  • 3 Samfunnsfag
 
Programfag
(0 timer/uke)
 
Totalt minimum 30 timer/uke