Vg3 Studiespesialisering

Klikk for stort bilde

Inntakskrav

• Vg2 realfag eller tilsvarende til Vg3 realfag
• Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi eller tilsvarende til Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi

Vg 3 Realfag
Vg 3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Opplæringen på vg3 omfatter fellesfag og programfag.

VG3 studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Med rette fagvalg, kan du også få spesiell studiekompetanse.

 
Fellesfag
(15 timer/uke) 
 • 6 Norsk
 • 2 Kroppsøving
 • 3 Religion
 • 4 Historie
 
Programfag
(15 timer/uke)*
 
Vg 3 Realfag tilbyr disse fagene:
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Matematikk R
 • Biologi
 
Vg 3 Språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr disse fagene:
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Rettslære
 • Historie og filosofi
 • Markedsføring, strategi og ledelse
 • Engelskspråklig litteratur og kultur
 • Sosialkunnskap
 • Breddeidrett eller toppidrett (sammen med idrettsfag)
Totalt minimum 30 timer/uke